Day: June 1, 2022

การวาดรูปด้วยสีน้ำมัน ไม่ใช่เรื่องยาก สามารถฝึกได้การวาดรูปด้วยสีน้ำมัน ไม่ใช่เรื่องยาก สามารถฝึกได้


การวาดรูป

•ว่ากันด้วยเรื่องของสีน้ำมัน เทื่อพูดถึงบรรดาประเภทของสีต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นสีไม้ สีฝุ่น สีน้ำ สีอะคริลิค สีโปสเตอร์ หรือสีน้ำมัน แน่นอนว่าโดยส่วนมากมักจะไม่ชอบสีน้ำมัน เพราะค่อนข้างมีความใช้งานยาก หากผู้ที่ยังไม่เคยได้ลองใช้ และมีความแตกต่างจากสีประเภทอื่นอย่างสิ้นเชิง โดยปกติแล้วสีน้ำมันผลิตจากการผสมของสีฝุ่นกับน้ำมัน ซึ่งเป็นน้ำมันจากพืช เช่น น้ำมันลินสีด ซึ่งกลั่นมาจากต้นแฟลกซ์ หรือน้ำมันจากเมล็ดป๊อบปี้ สีน้ำมันเป็นสีทึบแสง ...