Day: July 13, 2022

ศิลปะที่ช่วยเติมเต็มวัยเด็กให้สมบูรณ์ศิลปะที่ช่วยเติมเต็มวัยเด็กให้สมบูรณ์


ศิลปะ

•ศิลปะไม่เป็นเพียงแค่เรื่องของความงาม ศิลปะถือเป็นสิ่งที่คู่กับเด็กมาตั้งแต่แรก เพราะว่าเป็นการปลดปล่อยจินตนาการที่ไร้ขอบเขต เหมือนกับเด็กที่ไม่ต้องมีเรื่องอะไรให้ต้องคิดมาก หรือการมีอะไรมาจำกัดตัวเขา หรือการมีขอบเขตอะไรที่มากมายเช่นเดียวกันกับศิลปะ ที่ให้ความอิสระในด้านของความคิดและความสนุกสนานทำให้เราสามารถทำอะไรก็ได้ในสิ่งที่อยากทำ เราทุกคนสามารถที่จะเป็นศิลปินได้ เพราะเด็กทุกคนมีความเป็นตัวเองที่ดูดีในแต่ละคนแต่ละรูปแบบที่ต่างกันอยู่แล้ว ศิลปะจึงไม่ใช่แค่เรื่องของความงามแต่หมายถึงอิสระที่ไร้ขอบเขตด้วย จึงเป็นการดีที่เราจะสนับสนุนให้เด็กได้เรียนรู้จักกับศิลปะมาตั้งแต่เล็ก •ประโยชน์ของการใช้ศิลปะในวัยเด็ก 1 พัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็ก สิ่งแรกที่เห็นได้ทางกายภาพคือการจับดินสอวาดรูป ช่วยส่งเสริมพัฒนาในกล้ามเนื้อมัดเล็ก การได้หยิบจับดินสอ สี พู่กัน หรือรวมไปถึงการนวดปั้นดิน ...