เพื่อนร่วมชีวิตบั้นปลายกับศิลปะ


ศิลปะ

•บ้านไหนมีผู้สูงวัยต้องมาดู

ผู้สูงวัยในวัยเกษียณที่ต้องอาศัยอยู่แต่ภายในบ้านอาจทำให้เกิดความน่าเบื่อได้ เพราะขาดการทำกิจกรรมเสริมสร้างความสุขและการพบปะพูดคุย จนอาจทำให้ก่อเกิดเป็นความทุกข์ได้ในภายหลัง เราจึงจำเป็นอย่างมากที่จะต้องดูแลผู้สูงวัยให้เขาได้มีความสุข และเรื่องง่าย ๆ ที่ผู้สูงวัยสามารถสร้างความสุขขึ้นมาได้คือ การเข้ามาในวงการศิลปะ ศิลปะสำหรับผู้สูงวัยเป็นสิ่งที่เหมาะแก่คนสูงอายุที่ต้องอยู่แต่ภายในบ้าน เหมาะสำหรับผู้สูงอายุที่ต้องการความสุข และประโยชน์ของศิลปะนั้นมีมากกว่าที่เราคิด เราตามไปดูประโยชน์ของการใช้ศิลปะกับผู้สูงวัยกันดีกว่า

•ประโยชน์ของการใช้ศิลปะกับผู้สูงวัย

1 Promoting self-awareness and self-expression กระตุ้นการรับรู้ตนเองและการแสดงออกตัวตน ศิลปะสามารถทำให้ผู้สูงวัยสามารถแสดงออกตัวตนและความคิดสร้างสรรค์ของตัวเองออกมาได้อย่างชัดเจน โดยที่ได้เป็นตัวเองมากที่สุดแบบไม่มีอะไรมากั้น

2 Facilitating socialization and communication  มีส่วนช่วยในการเข้าสังคมและการสื่อสาร เพราะ ศิลปะไม่ใช่แค่เพียงความงาม แต่ยังเป็นสื่อกลางที่เชื่อมกันระหว่างบุคคลหนึ่งไปสู่อีกคนหนึ่ง ทำให้เราสามารถเข้าใจกันและกันได้และซื่อสัตย์ต่อกันอย่างตรงไปตรงมาตามที่เราคิด เป็นพื้นที่ที่ได้สร้างประติสัมพันธ์กับคนตัวเองและคนรอบตัว

3 Improving cognitive skills and providing intellectual stimulation พัฒนาศักยภาพทางพุทธิปัญญาและการตอบสนองต่อสิ่งกระตุ้น ทำให้มีอารมณ์และความรู้สึกต่อสิ่งเร้าที่ได้เกิดรอบตัวเรา สามารถตอบสนองต่อสิ่งกระตุ้นได้เป็นอย่างดี ถือว่าเป็นการเสริมสร้างพัฒนาศักยภาพทางปัญญาของผู้สูงอายุในระหว่างวัน ได้มีการใช้ความคิดอยู่เรื่อย ๆ และการคิด วิเคราะห์ การตัดสินใจ

4 Reducing boredom ใช้เวลาว่างอย่างเป็นประโยชน์สนุกสนานไม่น่าเบื่อ โดยที่สำคัญที่สุดศิลปะสามารถสร้างความสุข สร้างความสนุกสนานให้แก่ผู้สูงอายุได้ ไม่มีความตึงเครียด ไม่มีความกดดัน ไม่มีการบังคับ ศิลปะเป็นอิสระที่ผู้สูงอายุอยากจะแสดงออกอะไรออกมาก็สามารถทำได้เลยและเป็นการใช้เวลาว่างได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วย

5 Improving motor skills ช่วยสร้างเสริมพัฒนาทักษะในการใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่และมัดเล็ก การขยับมืออยู่ตลอดเวลาในการทำงานศิลปะ ทำให้กล้ามเนื้อของเราได้รับความเคลื่อนไหวอยู่ตลอดส่งผลให้กล้ามเนื้อมัดเล็กและมัดใหญ่มีการใช้แรงงานอยู่เรื่อย ๆ เกิดความแข็งแรงและศักยภาพที่ดีขึ้นกว่าการไม่ได้ทำอะไรเลย

6 Decreased stress and depression ช่วยลดภาวะเครียดซึมเศร้าได้อย่างดี

แน่นอนว่าศิลปะสามารถปลดปล่อยความตึงเครียด ความรู้สึกนึกคิดอะไรต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี เพียงแค่หันมาสนใจในด้านศิลปะ ก็จะเป็นแรงขับเคลื่อนทำให้เราลืมปัญหาต่าง ๆ ไปได้ ห่างไกลจากภาวะเครียดซึมเศร้าได้เป็นอย่างดีเพราะใจจดจ่ออยู่ที่ศิลปะแทนแล้ว

•มาสร้างความสุขให้แก่ผู้สูงวัยกัน

เราจะเห็นได้ว่าประโยชน์ของศิลปะนั้นมีมากมาย เราจึงจำเป็นต้องใส่ใจกับผู้สูงอายุที่อยู่ภายในบ้านของเรา โดยการใช้หลักศิลปะกับผู้สูงอายุนี้ก็จะทำให้ชีวิตของผู้สูงอายุหลังวัยเกษียณมีความสุขได้ ห่างไกลจากโรคซึมเศร้าต่าง ๆ ไม่เบื่อไม่เครียด มีความสุขกับที่ทำอยู่