Category: Art

เพื่อนร่วมชีวิตบั้นปลายกับศิลปะเพื่อนร่วมชีวิตบั้นปลายกับศิลปะ


ศิลปะ

•บ้านไหนมีผู้สูงวัยต้องมาดู ผู้สูงวัยในวัยเกษียณที่ต้องอาศัยอยู่แต่ภายในบ้านอาจทำให้เกิดความน่าเบื่อได้ เพราะขาดการทำกิจกรรมเสริมสร้างความสุขและการพบปะพูดคุย จนอาจทำให้ก่อเกิดเป็นความทุกข์ได้ในภายหลัง เราจึงจำเป็นอย่างมากที่จะต้องดูแลผู้สูงวัยให้เขาได้มีความสุข และเรื่องง่าย ๆ ที่ผู้สูงวัยสามารถสร้างความสุขขึ้นมาได้คือ การเข้ามาในวงการศิลปะ ศิลปะสำหรับผู้สูงวัยเป็นสิ่งที่เหมาะแก่คนสูงอายุที่ต้องอยู่แต่ภายในบ้าน เหมาะสำหรับผู้สูงอายุที่ต้องการความสุข และประโยชน์ของศิลปะนั้นมีมากกว่าที่เราคิด เราตามไปดูประโยชน์ของการใช้ศิลปะกับผู้สูงวัยกันดีกว่า •ประโยชน์ของการใช้ศิลปะกับผู้สูงวัย 1 Promoting self-awareness and self-expression กระตุ้นการรับรู้ตนเองและการแสดงออกตัวตน ...


ศิลปะที่ช่วยเติมเต็มวัยเด็กให้สมบูรณ์ศิลปะที่ช่วยเติมเต็มวัยเด็กให้สมบูรณ์


ศิลปะ

•ศิลปะไม่เป็นเพียงแค่เรื่องของความงาม ศิลปะถือเป็นสิ่งที่คู่กับเด็กมาตั้งแต่แรก เพราะว่าเป็นการปลดปล่อยจินตนาการที่ไร้ขอบเขต เหมือนกับเด็กที่ไม่ต้องมีเรื่องอะไรให้ต้องคิดมาก หรือการมีอะไรมาจำกัดตัวเขา หรือการมีขอบเขตอะไรที่มากมายเช่นเดียวกันกับศิลปะ ที่ให้ความอิสระในด้านของความคิดและความสนุกสนานทำให้เราสามารถทำอะไรก็ได้ในสิ่งที่อยากทำ เราทุกคนสามารถที่จะเป็นศิลปินได้ เพราะเด็กทุกคนมีความเป็นตัวเองที่ดูดีในแต่ละคนแต่ละรูปแบบที่ต่างกันอยู่แล้ว ศิลปะจึงไม่ใช่แค่เรื่องของความงามแต่หมายถึงอิสระที่ไร้ขอบเขตด้วย จึงเป็นการดีที่เราจะสนับสนุนให้เด็กได้เรียนรู้จักกับศิลปะมาตั้งแต่เล็ก •ประโยชน์ของการใช้ศิลปะในวัยเด็ก 1 พัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็ก สิ่งแรกที่เห็นได้ทางกายภาพคือการจับดินสอวาดรูป ช่วยส่งเสริมพัฒนาในกล้ามเนื้อมัดเล็ก การได้หยิบจับดินสอ สี พู่กัน หรือรวมไปถึงการนวดปั้นดิน ...


การวาดรูปด้วยสีน้ำมัน ไม่ใช่เรื่องยาก สามารถฝึกได้การวาดรูปด้วยสีน้ำมัน ไม่ใช่เรื่องยาก สามารถฝึกได้


การวาดรูป

•ว่ากันด้วยเรื่องของสีน้ำมัน เทื่อพูดถึงบรรดาประเภทของสีต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นสีไม้ สีฝุ่น สีน้ำ สีอะคริลิค สีโปสเตอร์ หรือสีน้ำมัน แน่นอนว่าโดยส่วนมากมักจะไม่ชอบสีน้ำมัน เพราะค่อนข้างมีความใช้งานยาก หากผู้ที่ยังไม่เคยได้ลองใช้ และมีความแตกต่างจากสีประเภทอื่นอย่างสิ้นเชิง โดยปกติแล้วสีน้ำมันผลิตจากการผสมของสีฝุ่นกับน้ำมัน ซึ่งเป็นน้ำมันจากพืช เช่น น้ำมันลินสีด ซึ่งกลั่นมาจากต้นแฟลกซ์ หรือน้ำมันจากเมล็ดป๊อบปี้ สีน้ำมันเป็นสีทึบแสง ...